שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקף

תוכנית 6/ 03/ 222/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקף
מספר: 6/ 03/ 222/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח לבניני ציבור לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששקף

תיאור המיקום:
ישוב: שקף

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3123חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 23/01/1991.
פרסום לאישור ברשומות10/01/1991תאריך פרסום: 10/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3833. עמוד: 1066. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית19/11/1990
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 03/08/1990.
פרסום להפקדה ברשומות12/07/1990תאריך פרסום: 12/07/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3781. עמוד: 3550. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/1990
החלטה בדיון בהפקדה28/05/1990
קבלת תכנית19/04/1990