שינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 32/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח לדרך משולבת לשטח לדרך.
מספר: צש/ 8/ 21/ 32/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיעוד שטח, משטח לדרך משולבת לשטח לדרך (שינוי בהוראות הבינוי והפיתוח של הדרך).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק7, 10-12, 20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 19/ 4.שינוי
תוכניתצש/ 8/ 21/ 32.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/04/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/03/2005
קבלת תכנית07/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200701025/12/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500819/04/2005