שינוי משטח למבני משק לשטח ספורט,הוספת תכליות בשטח המיועד לבניני ציבור,קביעת קו

תוכנית בר/ 48/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח למבני משק לשטח ספורט,הוספת תכליות בשטח המיועד לבניני ציבור,קביעת קו
מספר: בר/ 48/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח, שביל ושטח למבני משק לשטח למבני ומתקני ספורט
ב. הוספת תכליות לשטח המיועד למבני ציבור.
ג.קביעת קווי בניין כמסומן בתכנית הבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה

תיאור המיקום:
מועצה אזורית - "גן רווה".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3748חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 48בית ספר חקלאי עיינותשינוי
תוכניתבר/ 48/ 2שינוי ייעוד קרקע חקלאית לשטח מבני ציבור, לשטח ציבור פתוח לאזור ספורט.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות13/05/2007תאריך פרסום: 13/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5663. עמוד: 2748. שנה עברית: התשסז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/03/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3999. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה11/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/02/2004
קבלת תכנית09/02/2004