שינוי משטח למבני ציבור לאזור מגורים א'

תוכנית ש/ 400

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח למבני ציבור לאזור מגורים א'
מספר: ש/ 400
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי משטח למבני ציבור לאזור מגורים א'.

עיקרי הוראות התכנית:
- לשנות את יעוד חלקה 150 בגוש 10075 ממבני ציבור (גן ילדים) למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןפרדס חנה-כרכורפרדס חנה-כרכור

תיאור המיקום:
כרכור
רחר נעורים 38

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10075חלק150
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2214. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים08/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית04/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות20/03/1990תאריך פרסום: 20/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3752. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1990.
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1987
קבלת תכנית29/09/1987