שינוי משטח למבני ציבור לאיזור מסחרי

תוכנית 22/ 02/ 101/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח למבני ציבור לאיזור מסחרי
מספר: 22/ 02/ 101/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח מסחרי ושטח לחניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39579כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות21/02/1991תאריך פרסום: 21/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3846. עמוד: 1309. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/04/1990תאריך פרסום: 15/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3758. עמוד: 2451. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1990
קבלת תכנית12/07/1988