שינוי משטח מסחרי לשטח משולב מגורים + מסחר מגרש 15

תוכנית 5/ 03/ 108/ 110

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח מסחרי לשטח משולב מגורים + מסחר מגרש 15
מספר: 5/ 03/ 108/ 110
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אזור משולב מגורים + מסחר על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
רחוב שז"ר - יד ושם שכונה ג'
גושים: 38030 (בהסדר) חלקה 15
גושים: 38056 (חלק בהסדר) חלקה 4
גושים: 38056 (חלק בהסדר) ח"ח 183, 176

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38030חלק15-17, 224
38056חלק4, 176, 183
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1996תאריך פרסום: 21/07/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4429. עמוד: 4166. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/1996
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3108. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים03/04/1996תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1996.
החלטה בדיון בהפקדה18/03/1996
קבלת תכנית28/02/1996