שינוי משטח ספורט לאזור מוסדות ציבור - מרכז כפרי אלומה

תוכנית 6/ 03/ 168/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח ספורט לאזור מוסדות ציבור - מרכז כפרי אלומה
מספר: 6/ 03/ 168/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח למוסדות חינוך על ידי שינוי ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיראלומה

תיאור המיקום:
ישוב: אלמה
(חזון יחזקאל)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2946חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/11/2005
פרסום תכנית לדחייה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2015. שנה עברית: התשסב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט28/02/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו28/02/2002
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות24/09/1992תאריך פרסום: 24/09/1992. מס' ילקוט פרסומים: 40043. עמוד: 4798. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/01/1992
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1991
קבלת תכנית11/09/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200225/02/2002