שינוי משטח פרטי לשטח מתקנים הנדסיים

תוכנית גז/ 618/ 17/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח פרטי לשטח מתקנים הנדסיים
מספר: גז/ 618/ 17/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למתקנים הנדסיים
(תחנת טרנספ' פנימית).
ב. קביעת זכויות מעבר לשטח למתקנים הנדסיים.
ג. איחוד וחלוקה בהסכמה.
ד. הריסת מבנה קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרותבני עטרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7157חלק8786
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 618/ 11בני עטרות - בנים ממשיכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/12/2000תאריך פרסום: 10/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4942. עמוד: 844. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים17/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/09/2000
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/2000
פרסום להפקדה ברשומות09/03/2000תאריך פרסום: 09/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4862. עמוד: 2890. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2000תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה06/09/1999
קבלת תכנית04/07/1999