שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לצרף שביל ציבורי (ברוחב 3.0 מ' ) למגרש מגורים,
כי הוא לא משמש כמעבר הולכי רגל למגרש האחורי
(למגרש האחורי ישנה גישה מאחור).
על השביל הציבורי לא תבוא כל בניית איזו שהיא,
והשמש כגינה נוי למגרש המגורים (כולל שתילת עצים).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק55
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/1980
החלטה בדיון בהתנגדויות24/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1252. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית13/09/1979