שינוי משטח ציבורי פתוח לשביל מוטורי רח' אשל 21

תוכנית 14/ 02/ 100/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח ציבורי פתוח לשביל מוטורי רח' אשל 21
מספר: 14/ 02/ 100/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי משצ"פ לשביל ציבורי עם גישה לרכב וחלוקת
מגרש 86

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
ישוב: עומר
רח' אשל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38563כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/1992תאריך פרסום: 21/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4007. עמוד: 3304. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים20/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1992.
החלטה בדיון באישור תכנית13/04/1992
פרסום להפקדה ברשומות16/01/1992תאריך פרסום: 16/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3963. עמוד: 1434. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/1991תאריך פרסום בעיתון: 12/11/1991.
החלטה בדיון בהפקדה21/10/1991
קבלת תכנית01/09/1991