שינוי משצ''פ לתעשיה קלה ומסחר רחוב הנחלים שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משצ''פ לתעשיה קלה ומסחר רחוב הנחלים שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 97
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משצ''פ לאזור תעשיה קלה ומלאכה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1888חלק99-100, 104, 109105-107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/03/2007
קבלת תכנית02/08/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009