שינוי מש.ב.צ למגורים א - יד בנימין.

תוכנית בר/ 256/ 7/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מש.ב.צ למגורים א - יד בנימין.
מספר: בר/ 256/ 7/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד קרקע משטח לבנייני ציבור למגורים א', הכולל תוספת 17 יח"ד לישוב.
עיקרי הוראות התוכנית :
1.קביעת זכויות והוראות בניה לאזור מגורים א'.
2. שינוי מייעוד שטח ציבורי פתוח למגורים א'.
3. שינוי מיעוד שטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי פרטי.
4. שינוי מייעוד שטח לבניני ציבור לדרך.
5. חלוקת מגרש למגרשים בהסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת זכויות והוראות בניה לאזור מגורים א'.
2. שינוי מייעוד שטח בנייני ציבור למגורים א'.
3. שינוי מיעוד שטח בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח.
4. שינוי מייעוד שטח בניני ציבור לדרך.
5. חלוקת מגרש למגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימיןדרך האבות

תיאור המיקום:
קואורדינטה x 183/300
קואורדינטה y 634/199

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4303חלק47-48, 58, 601, 34, 43, 50, 57, 59, 62-63
5446חלק14-15, 17-18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורקשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות11/11/2008תאריך פרסום: 11/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5865. עמוד: 329. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות07/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3543. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/05/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית25/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/01/2008
קבלת תכנית05/12/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה