שינוי מש.צ.פ. המשמש לגינון,תחנות טרנספורמציה, לש.צ.פ. המשמש לחניות,ספורט קאנטר

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 208/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מש.צ.פ. המשמש לגינון,תחנות טרנספורמציה, לש.צ.פ. המשמש לחניות,ספורט קאנטר
מספר: הצ/ 5/ 1/ 208/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק.

ב. שינוי יעוד מש.צ.פ המשמש לגינון, חורשות, מתקני משחק, תחנות טרספורמציה , ריהוט- גן ובמה למופעים ציבוריים,לש.צ.פ המשמש לחניות לכלי רכב מתקני נופש וספורט, מגרשי טניס וכדורסל לא מקורים ופרגולות כאשר תכליות אלה מהוות פוקנקציות וחלק מקאנטרי - קלאב כך שיהווה יחידה ציבורית אחת מגודרת.

ג. הפקעת שטח לצורכי ציבור.

ד. שינוי יעוד מדרך וחקלאי לש.ב.צ ואיחוד חלקות (ש.ב.צ בלבד) ליחדת שטח אחת ולאפשר בניית מבנה קאנטרי- קלאב אשר יכלול מתקני ספורט, בריכות שחיה מקורות ופתוחות , חדרי כושר, ז'קוזי, בית קפה ומסעדה, חדרי סאונות, מסג'ים וכיו"ב בהתאם לפעילות במקום ולתוכנית בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7790חלק25-27, 31, 33-35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 5/ 1/ 193תל מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 183תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183שינוי
תוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 199איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, הרחבת דרכים.שינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/12/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/11/2004
קבלת תכנית17/10/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800527/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200500225/01/2005