שינוי מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ולהפך - מגרש 90 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מש.צ.פ. לאזור מגורים ג' ולהפך - מגרש 90 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הגדלת אזור מגורים ג' ע"י שינוי משטח ציבורי פתוח ומדרך לאזור מגורים.
ב. הגדלת מספר יח"ד במגרש מ- 56 ל- 60.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39586חלק52, 77, 90, 94-95
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 102/ 66/ אקביעת שימושי קרקע למגורים ומרז ספורט - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1990תאריך פרסום: 10/06/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3771. עמוד: 2943. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1990תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/1990. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1990
פרסום להפקדה ברשומות25/02/1990תאריך פרסום: 25/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3746. עמוד: 2035. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/1990תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1990. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1990. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/1990. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה18/12/1989
קבלת תכנית05/10/1989