שינוי מתעשיה למסחר - מגרש 103 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מתעשיה למסחר - מגרש 103 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהנחיות ומגבלות הבניה כך שתתאפשר בניית המבנה הקיים
(שינוי באחוזי הבניה, בקווי הבניה ובמס' הקומות).
לשנות יעוד המגרש מתעשייתי למסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1888כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/12/2004
קבלת תכנית30/01/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400906/12/2004