שינוי נקודתי בזכויות הבניה ובקו הבנין בעראבה

תוכנית ג/ 12496

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי נקודתי בזכויות הבניה ובקו הבנין בעראבה
מספר: ג/ 12496
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי קוי בנין והגדלת אחוזי בניה בכל קומה, והצעת דרך גישה ברוחב 5 מ', והסדרת חניה ותכנית חלוקה מוצעת. ואישור בניית שני בניינים על מגרש פחות מ- 700 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19380חלק313, 23, 28, 30, 32, 136
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבהשינוי
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2003. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2196. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/03/2003
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/10/2002תאריך פרסום: 03/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5117. עמוד: 134. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2001
קבלת תכנית13/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300229/01/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים24029/09/2002