שינוי נקודתי במערכת דרכים, שינוי למתאר, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 10729

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי נקודתי במערכת דרכים, שינוי למתאר, בסמת טבעון
מספר: ג/ 10729
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מדרך (מגרש 389) למגורים א'2.
ב. מתן הוראות והנחיות עיצוביות לבנייה חדשה ןלתוספת בנייה ופיתוח חצרות.
ג. מתן פתרונות גישה לרכב ולהולכי רגל לחלקות המגורים.
ד. שינוי קו בנין.
ה. חלוקת קרקעות למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק12, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 50"רמת טבעון".שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/08/2003תאריך פרסום: 06/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5213. עמוד: 3714. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2003. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2196. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה בעיתונים18/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/2003. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון בהפקדה20/01/1999
קבלת תכנית18/06/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300925/06/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29729/04/2003