שינוי נקודתי בקווי בנין, צומת דרכים 22 - ו- 19, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9623/ 04/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי נקודתי בקווי בנין, צומת דרכים 22 - ו- 19, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9623/ 04/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק15