שינוי נקודתי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' וחלוקה בהתאם לקיים בדיר חנא

תוכנית ג/ 12856

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי נקודתי מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' וחלוקה בהתאם לקיים בדיר חנא
מספר: ג/ 12856
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א'.
2. חלוקה מחדש בהתאם למצב הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/06/2002
קבלת תכנית27/11/2001