שינוי נקודתי משטח חקלאי ולגיטימציה לשטח מגורים א' מצפ' לראמה

תוכנית ג/ 16083

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי נקודתי משטח חקלאי ולגיטימציה לשטח מגורים א' מצפ' לראמה
מספר: ג/ 16083
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הקמת שכונת מגורים בת 6 יח"ד.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים צפיפות נמוכה.
התווית דרכים.
הקצאת שצ"פ.
הקלב בקו בניין מ- 15 מ' ל- 8 מ'.

עיקרי התכנית:
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בנייה: צפיפות ,מרווחי בניה, גובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםראמהראמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18834חלק21-22, 28-29, 37, 60-61, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6413שינוי יעוד משטח חקלאי לבניה -ראמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/02/2006
קבלת תכנית30/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200601727/09/2006