שינוי סווג החלקה 260 בגוש 10814 המיועד לגן הציבורי.

תוכנית חפ/ 611

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי סווג החלקה 260 בגוש 10814 המיועד לגן הציבורי.
מספר: חפ/ 611
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10814חלק210, 217
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/1952תאריך פרסום: 04/09/1952. שנה עברית: התשיב .
קבלת תכנית06/11/1945