שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך משולבת והסדרתו

תוכנית ג/ 12994

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי סיווג דרך להולכי רגל לדרך משולבת והסדרתו
מספר: ג/ 12994
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית מתאר עילוט מס' ג/ 7215 בתוקף שינוי תווי דרך והגדלת שטח מבני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית07/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200801/05/2002