שינוי סעיף 13 - מסוף הכימיקלים - חברת ק.צ.א.א. - אשקלון

תוכנית 4/ 02/ 101/ 171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי סעיף 13 - מסוף הכימיקלים - חברת ק.צ.א.א. - אשקלון
מספר: 4/ 02/ 101/ 171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הארכת משך הזמן להפעלת מסוף הכימיקלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון

תיאור המיקום:
מתחם קצא"א

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1922חלק1-2, 16, 18, 20
1923חלק2-3, 6, 8
1924חלק7, 10-14, 16
1925חלק2, 4, 7-8, 10-16, 19-23
1926חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4/ 02/ 101/ 136מסוף כימיקליםשינוי
תוכנית4/ 02/ 101/ 167מסוף הכימיקלים בתחום מכלל אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/06/2008תאריך פרסום: 05/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5815. עמוד: 3349. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/04/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה08/04/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/03/2008
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3818. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2007
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/07/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/06/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2007
החלטה בדיון בולחוף22/02/2006
החלטה בדיון בהפקדה12/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/11/2005
קבלת תכנית22/05/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים88608/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200701029/10/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים78331/07/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700414/05/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700416/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1522/02/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1425/01/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1411/01/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501412/12/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500720/06/2005