שינוי סעיף..כך שתותר חניה תת קרקעית בהיקף של עד 33% מכמות החניות הנדרשות

תוכנית פת/ 2003/ 4/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי סעיף..כך שתותר חניה תת קרקעית בהיקף של עד 33% מכמות החניות הנדרשות
מספר: פת/ 2003/ 4/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי סעיף מס' 19 ג' בתב"ע פת/ 2003 /4 כך
שתותר חניה על קרקעית בהיקף של עד 33 אחוז
מכמות החניות הנדרשות בממוצע לכל המגרשים,
תוך שמירה על 30 אחוז גינון ו- 20 אחוז חלחול.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
מצפון כביש 22.
ממערב כביש 22.
ממזרח - שצ"פ ומגרשים 2009 ו-2008 לפי תב"ע פת/ 2003/ 4.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6357חלק22-24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2003/ 4גן טכנולוגי זיתן בע"מ.שינוי
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/02/2005תאריך פרסום: 24/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5369. עמוד: 1707. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/06/2004
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1488. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/10/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/03/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/11/2002
קבלת תכנית11/09/2002