שינוי עודי קרקע

תוכנית בר/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי עודי קרקע
מספר: בר/ 11/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד:
א.מאזור בניני ציבור לשצ"פ.
ב.משצ:פ לאזור בית מרגוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4316חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/01/1969תאריך פרסום: 09/01/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1498. עמוד: 613. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1968תאריך פרסום: 07/06/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1456. עמוד: 1605. שנה עברית: התשכח .
קבלת תכנית07/06/1968