שינוי פני קרקע ע"י חפירה ומילוי + מחסן חקלאי מוצע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 277/ 06/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: שינוי פני קרקע ע"י חפירה ומילוי + מחסן חקלאי מוצע
מספר: 277/ 06/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18578חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/03/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200700630/01/2007