שינוי פרצלציה במגרשים א והמרת מגרשים ב למגרש מגורים א והמרת ש.ב.צ ל-א ולשצפ

תוכנית גז/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי פרצלציה במגרשים א והמרת מגרשים ב למגרש מגורים א והמרת ש.ב.צ ל-א ולשצפ
מספר: גז/ 10/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה30/01/2008
קבלת תכנית13/05/1973
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800230/01/2008