שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס

תוכנית ג/ 16813

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס
מספר: ג/ 16813
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך מס' 1 (98) כניסה מערבית למתן לגיטימציה לבנים קיימים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך קיימת לאזור מגורים ולהפך
תכנון צומת כניסה מערבית מג'דל שמס ע"י יועץ תחבורה
שינוי בקו בניין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה חרמוןמג'דל שמסמג'דל שמס
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9858תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/02/2009תאריך פרסום: 05/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5913. עמוד: 2295. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט07/01/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו15/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית08/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3650. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/01/2007
קבלת תכנית10/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200801708/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200701021/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה