שינוי צומת הכניסה ותואי דרך 754 בכניסה למשהד

תוכנית ג/ 15801

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי צומת הכניסה ותואי דרך 754 בכניסה למשהד
מספר: ג/ 15801
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
העתקת כניסה קיימת של משהד על כביש 754.
הסדרת צומת-בכניסה למשהד וסלילת הכביש לקרקע חקלאית.
קביעת הוראות,זכויות והנחיות להוצאת היתר בניה.
קביעת הנחיות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק55, 71-72
17470חלק5, 18, 29, 35-36, 43-44
17518חלק27-30, 43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9431תכנית שינוי תוואי בדרך 754 והסדרת צומת לישוב משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף18/12/2005
קבלת תכנית02/10/2005