שינוי צומת הכניסה למשהד

תוכנית ג/ 16285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי צומת הכניסה למשהד
מספר: ג/ 16285
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
העתקת כניסה קיימת של משהד על כביש 754.
הסדרת צומת בכניסה למשהד וסלילת הכביש לקרקע חקלאית.
קביעת הוראות , זכויות והנחיות להוצאת היתר בניה.
קביעת הנחיות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק55, 70-72
17470חלק5, 18, 20, 29, 35-36, 43-44
17472חלק39, 81-82
17518חלק27-30, 43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9431תכנית שינוי תוואי בדרך 754 והסדרת צומת לישוב משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2006
קבלת תכנית11/04/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200701921/11/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602113/12/2006