שינוי קו בנייין צידי - רחוב פלפלון מספר 29 - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 41

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בנייין צידי - רחוב פלפלון מספר 29 - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 41
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין צידי מערבי מ- 3.0 מ' ל- 2.0 מ'
לאורך קיר של 4.23 מ' בלבד,
הקיר המערבי יהיה אטום ללא פתחים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/1988תאריך פרסום: 12/06/1988. מס' ילקוט פרסומים: 2565. עמוד: 2617. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1988
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/1988
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/1986תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1986. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1986. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/1986.
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. עמוד: 3202. שנה עברית: התשמד .
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1984
קבלת תכנית15/05/1984