שינוי קו בניין , יקנעם עלית

תוכנית 1/ מע/ מק/ 4340/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין , יקנעם עלית
מספר: 1/ מע/ מק/ 4340/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי קו בניין מערבי של מגרש 104 כלפי רחוב הדס , באופן נקודתי למפלס 2.80 מ' בטיפוס א4 (במבנה הצפון מזרחי במגרש לפי סעיף 62א (א) 4 )לצורך הסדרת הבנייה למגורים הקיימת במגרש.
תכנון תכנית אב טיפוס להרחבה בטיפוס א4 במגרש 104.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיקנעם עיליתיקנעם עילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11083חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4340שכ' מגורים רמת יוקנעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/02/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900315/02/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006