שינוי קו בניין , רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 6659/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין , רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 6659/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי והסדרת קווי בניין לפי תוואי בתים מצב קיים והסדרת קווי בנין לחניות בשכונה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11184חלק62
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/07/2005תאריך פרסום: 17/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5417. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים01/07/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2004תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400229/02/2004