שינוי קו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 0 , שלוחת צבאים

תוכנית בב/ מק/ 001/ 2007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 0 , שלוחת צבאים
מספר: בב/ מק/ 001/ 2007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בקו בניין אחורי מקו 6 מ' לקו בניין 0.0 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22776חלק71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7958פארק תעשיה, שלוחת צבאיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/2010תאריך פרסום: 12/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6076. עמוד: 2561. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2007תאריך פרסום: 30/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 6047. עמוד: 1416. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700531/05/2007