שינוי קו בניין אחורי, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 187

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בניין אחורי, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וזכויות בניה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 187
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בנין אחורי (בחזית צפונית) מ-5.0 מ' ל-3.70 מ'.
2. הגדלת אחוזי בניה ל- 45 אחוז במקום 35 אחוז בקומה
ובסה"כ 135 אחוז במקום 105 אחוז בכל הקומות.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2964. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3241. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/12/2002
קבלת תכנית09/10/2002