שינוי קו בניין במשק 78, מושב היוגב

תוכנית יז/ מק/ 14130/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין במשק 78, מושב היוגב
מספר: יז/ מק/ 14130/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בקו בניין צדדי מערבי.
ביטול פירוק חלק ממבנים קיימים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין צדדי מערבי מ- 3 מ' ל- 1.04 מ' מרחק מינימלי ועד 2.26 מ' מרחק מקסימלי ובהתאם לתשריט .
ביטול פירוק חלק ממבנים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11467חלק78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 14130אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200601130/11/2006