שינוי קו בניין בשכונה 32 כסיפה, במגרש 919

תוכנית 7/ מק/ 2543

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין בשכונה 32 כסיפה, במגרש 919
מספר: 7/ מק/ 2543
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין.

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין דרום-מערבי מ- 10.0 מ' ל- 4.0 מ' לפי המסומן בתשריט.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפה

תיאור המיקום:
מקום התכנית:

גושים / חלקות:
גוש: 100076/5 חלקי חלקות: 1
גוש: 100076/3 חלקי חלקה: 1
גוש: 100076

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 8הרחבת שטח לבנייני ציבור שכונה 32 כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/01/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201100602/03/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201000325/01/2010