שינוי קו בניין והוראות בשכונת יפה נוף - מעלות

תוכנית מנ/ מק/ 2611

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין והוראות בשכונת יפה נוף - מעלות
מספר: מנ/ מק/ 2611
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת הבניין הקיים ופיצולו ל-2 יח"ד ללא שינוי באחוזי הבנייה המותרים עפ"י התכניות התקפות בשטח.

עיקרי ההוראות:
- שינוי הוראה 14.ב' בהוראות תכנית מס' ג/ 5419 המאושרת, כך שניתן יהיה לחלק את הבניין הקיים והמתוכנן ל-2 יחידות נפרדות בחלוקה לקומות בנוסף לחלוקה בניצב לכביש.
- הגדלת מס' הקומות מ-2 ל-3 קומות ללא שינוי בגובה המותר עפ"י התכנית המאושרת ג/ 5419.
- שינוי קוי בניין עפ"י המסומן בתשריט.
- מתן הנחיות בינוי, קביעת הוראות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18407חלק9-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5419שכונת יפה נוף - מעלותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/02/2012תאריך פרסום: 22/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6383. עמוד: 2840. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201200312/03/2012