שינוי קו בניין ותכסית הבנייה - כפר כנא

תוכנית 8/ מע/ מק/ 8588/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין ותכסית הבנייה - כפר כנא
מספר: 8/ מע/ מק/ 8588/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קווי בניין.
2. שינוי בהוראות התכנית.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קווי בניין.
2. שינוי באחוזי בנייה בקומה ללא חריגה בסה"כ מותר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17386חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201201127/09/2012