שינוי קו בניין ותכסית - רובע קדמה , קצרין

תוכנית קצ/ מק/ 6998/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין ותכסית - רובע קדמה , קצרין
מספר: קצ/ מק/ 6998/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
שינוי בקו הבניין הקבוע בתכנית .
שינוי התכסית הקבועה בתכנית .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןקצריןקצריןקצרין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
201000חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6998רובע 5 בנה ביתך -קצריןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/2008תאריך פרסום: 03/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5782. שנה עברית: התשסח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200800427/02/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200700531/05/2007