שינוי קו בניין לבית ספר למשחק באר שבע

תוכנית 5/ מק/ 2449

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין לבית ספר למשחק באר שבע
מספר: 5/ מק/ 2449
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת קו בניין בשטח בי''ס למשחק בבאר שבע.

עיקרי ההוראות:
שינויים בקוי בניין לפי סעיף 62 א (א) 4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38016חלק7
38045חלק12
38056חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/2008תאריך פרסום: 29/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5771. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702020/05/2007