שינוי קו בניין מגרש 106 אזור תעשיה כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בניין מגרש 106 אזור תעשיה כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות הבנייה ושינוי בקו הבניין במגרש 106, אזור תעשיה כנות.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בקו בניין במגרש לכיוון מחלף כנות מ- 40 מ' ל- 5 מ'.
2. קביעת שטחי הבנייה המרביים ל- 155%, מתוכם 115% המהווים שטחים עיקריים.
3. קביעת התכליות, השימושים והנחיות כלליות לתשתית.
4. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה כנות גובל במחלף כנות (גדרה), בדרום בני עייש ובמערב ביה"ס חקלאי כנות.

קואורדינטה X 177,575
קואורדינטה Y 634,600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק5-6, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
תוכנית8/ 02/ 101/ 17/ אשינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 123. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2009
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט03/09/2009
החלטה בדיון באישור תכנית10/08/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות17/06/2009תאריך פרסום: 17/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5965. עמוד: 4430. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/05/2009
פרסום להפקדה בעיתונים15/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/05/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2008
קבלת תכנית02/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200901010/08/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים104530/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה