שינוי קו בניין צדדי

תוכנית אל/ מק/ 195/ 1/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין צדדי
מספר: אל/ מק/ 195/ 1/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין צדדי מ- 4.00 לקו ביין 0 לקורות תמך בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5457חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 195/ 1אלעד (מזור החדשה).שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2003תאריך פרסום: 19/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5195. עמוד: 2810. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200302130/06/2003