שינוי קו בניין צידי, מגרש 130, אחוזת ברק

תוכנית יז/ מק/ 287/ 08

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין צידי, מגרש 130, אחוזת ברק
מספר: יז/ מק/ 287/ 08
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין צידי במגרש 130,
לאפשר לגיטימציה לגגו רעפים ופרגולה אשר נבנו לא עפ"י הוראות ג/במ/ 287 בנוגע לקו בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלאחוזת ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17784חלק45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 287רובע דביר שמואל, שינוי לג / במ / 287.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/04/2009תאריך פרסום: 23/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5943. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801604/12/2008