שינוי קו בניין צידי, רח' שביל תמוז 45 - כרמיאל

תוכנית כר/ מק/ 143/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין צידי, רח' שביל תמוז 45 - כרמיאל
מספר: כר/ מק/ 143/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיר את קו הבניין בחלקה 42 מתכנית ג/ במ/ 143 (תא שטח 1 בתכנית זו).

עיקרי ההוראות:
שינוי קו בניין צידי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןכרמיאלכרמיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19066חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 143גבעת רםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2012תאריך פרסום: 16/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6361. עמוד: 1987. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101501/01/2012