שינוי קו בניין קדמי לבית המגורים הקיים וקו בנין צדדי למבנה משק קיימים

תוכנית גז/ 10/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בניין קדמי לבית המגורים הקיים וקו בנין צדדי למבנה משק קיימים
מספר: גז/ 10/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/03/2007
קבלת תכנית29/12/1987
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700227/03/2007