שינוי קו בניין קידמי מ-5 מ' ל- 2.5 מ' כמסומן בתשריט

תוכנית שה/ מק/ 69/ 10/ 5604

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קו בניין קידמי מ-5 מ' ל- 2.5 מ' כמסומן בתשריט
מספר: שה/ מק/ 69/ 10/ 5604
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין קידמי מ-5 מ' ל- 2.5 מ' כמסומן בתשריט

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהםתפן

תיאור המיקום:
רח' תפן 1 (פינת רח' עמק איילון 51)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6851חלק87, 96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. עמוד: 2108. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200503428/06/2005