שינוי קו בניין, הררית

תוכנית מש/ מק/ גבמ/ 29/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין, הררית
מספר: מש/ מק/ גבמ/ 29/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי בקו בניין צידי ואחורי לצורך מתן לגיטימציה למרפסות במגרש 110 בלבד.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין צידי ואחורי , לפי תכנית מאושרת כיום . קו בניין צידי מ- 4 מ' ל-1.6 קו סניין אחורי מ- 4מ' ל- 1.61 מ' כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהררית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19352חלק117
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
קבלת תכנית09/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008