שינוי קו בניין, מגרש 19, עין העמק

תוכנית יז/ מק/ 7078/ 04

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בניין, מגרש 19, עין העמק
מספר: יז/ מק/ 7078/ 04
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת למצב קיים מבחינת קווי בנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11742חלק1957
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7078שינוי לתקנון - עין העמקשינוי
תוכניתג/ 2731מושב עין העמקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200801230/10/2008