שינוי קו בנייןקדמי מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' במסגרת אחוזי הבניה המותרים - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קו בנייןקדמי מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' במסגרת אחוזי הבניה המותרים - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין קדמי מ- 5 מ' ל- 4.5 מ' במסגרת אחוזי הבניה המותרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 2608. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/1981
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/1981
פרסום להפקדה ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1126. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1980. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1980. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1980.
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1980
קבלת תכנית01/11/1980